Ymholiadau'r Wasg

I gael gwybodaeth am ein datganiadau diweddaraf i’r wasg cysylltwch â:

Events
Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu Allanol
Ff: 
E-bost: Events@agored.cymru


Astudiaethau Achos

Dros y blynyddoedd, rydym wedi casglu nifer o astudiaethau achos sy'n ymwneud â dysgwyr ac â chanolfannau.

Os ydych yn chwilio am astudiaeth achos ar gyfer eitem o newyddion ac yr hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein hastudiaethau achos, yna anfonwch e–bost at Events gan roi crynodeb byr o’ch gofynion ac amlinellu sut y caiff yr astudiaeth achos ei defnyddio.